BIO PRODUKTY - jak je vnímáte Vy?

15.08.2017

Dnes přikládám malé zamyšlení a možná i spoustu otázek na velmi diskutované a u nás stále myslím celkem dost zapovězené BIO produkty.

BIO produkty, stejně jako jiné potraviny a výrobky, mají samozřejmě své zastánce i odpůrce. Tedy, pokud budu upřímná, v mém okolí je spíše více odpůrců než zastánců. Často mě proto napadá otázka, proč tomu tak vlastně je? Jsme skeptici už od narození? Nebo nás naše politická scéna už udolala na tolik, že nevěříme už vůbec ničemu? Nebo je tu malá osvěta? Vědí lidé co je vlastně bio hospodářství, bio certifikace a bio produkty? Ráda bych na tyto otázky znala Vaše odpovědi a pokud možno rozpoutala větší diskuzi. Velmi mě zajímá právě Váš názor na vše co je BIO.

Co se mě týče, nejsem přímo fanatik BIO produktů, ale vnímám je jako velký přínos a obohacení nejen našeho stravování, ale především našeho bytí. BIO produkt je totiž výsledný produkt ekologického zemědělství a to je to podstatné, o čem by měla být v souvislosti s BIO produkty řeč.

Několik základních faktů o ekologickém zemědělství (čerpáno z Wikipedie):

Ekologické zemědělství je vlastně způsob hospodaření, kde se bere ohled na nejrůznější přirozené koloběhy, které pak následně pomáhají produkovat kvalitnější potraviny. Toto bio hospodářství má své jasné zásady, ať už je to etičtější přístup k chovu zvířat nebo ochrana životního prostředí, udržitelnost obnovitelných i neobnovitelných zdrojů, ochrana půdy a zdraví, používání pouze organických hnojiv, nesmí se používat žádné syntetické pesticidy ani herbicidy. Založit bio produkci není rozhodně možné na půdě, která byla obhospodařována chemickým hnojením.

Zvířata chovaná v ekologickém zemědělství žijí tak, jak jim je vrozené od přírody. Také je dbáno na to, aby chov zvířat byl jen tak velký, aby bio farma byla schopná uživit ho ze svých vlastních zdrojů. Masový chov je v tomto hospodářství zakázán.

"Hlavním principem je biologický koloběh: zdravá půda ⇒ zdravé rostliny ⇒ zdravá zvířata ⇒ zdravé potraviny ⇒ zdraví lidé ⇒ nenarušená krajina." (zdroj: wikipedie)

A právě toto jsou základní rozdíly v ekologickém a konvenčním zemědělství.

Ekologické zemědělství není přitom žádnou novinkou. Tyto tradiční postupy byly rozvíjeny a dodržovány po několik tisíciletí. Tyto postupy však časem nahradilo právě masové využívání průmyslově vytvářených hnojiv. Brzy se ale začaly objevovat nežádoucí účinky takto pěstovaných potravin. Nový rozvoj ekologického zemědělství v České republice přišel pak až po roce 1989. Dnes je ve světě uznávanou alternativou ke konvenčnímu zemědělství, které bylo ekologickými principy výrazně ovlivněno.

Co k tomu tedy říci více? V ekologickém zemědělství jde v první řadě o půdu, tedy, v přeneseném slova smyslu, o zemi na které mi všichni žijeme. Čím více si budeme schopni vypěstovat potraviny bez chemických hnojiv a dalších velkých zásahů do přírodních koloběhů, tím více uděláme pro sebe. Pro naší půdu, pro naší stravu, pro náš vzduch, který tu dýcháme i pro naše děti a lidstvo, které tu budou po nás. Podle mého názoru mají tedy BIO potraviny velký význam a také velký potenciál k tomu, aby přestaly být opovrhovanými a našlo si k nim cestu daleko více spotřebitelů.

Co si o tom myslíte Vy?

Lída Musilová